«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ COVID-19/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΗΜΕΡΙΔΑΣΛήψη Σύνδεσμος συμμετοχής στην Ημερίδα μέσω του zoom. https://zoom.us/j/92757901737

Continue Reading «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ COVID-19/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»