Ποιοι είμαστε

Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ (Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων), ιδρύθηκε το 1960, από Γονείς και Κηδεμόνες ατόμων Νοητικά Υστερούντων. Είναι Φιλανθρωπικός Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διοικείται  από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται σε Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια. Πρωταρχικός σκοπός της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ είναι να αναγνωρίζει τα προβλήματα των ατόμων με νοητική υστέρηση, ανεξάρτητα από το γένος ή την ηλικία και να μεριμνά για την σωστή ανάπτυξη και ομαλή ένταξη & ενσωμάτωση τους στην κοινωνία.

Στον Φορέα μας παρέχονται ειδικά εκπαιδευτικά θεραπευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των ατόμων όλων των ηλικιών, από την ενηλικίωσή τους και για όση διάρκεια αξιολογείται απαραίτητο.

 

puzzle_vision

Το όραμά μας

Στην δεκαετία του 1960 η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ συστάθηκε από τους πρωτοπόρους φορείς στην ανάπτυξη δράσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και διασφαλίζουν τα βασικά δικαιώματα των ατόμων με Ν.Υ. Πενήντα χρόνια μετά αισθανόμαστε  πάλι την ανάγκη να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά περνώντας από την απλή διασφάλιση κάποιων δικαιωμάτων στην ενεργή συμμετοχή του ατόμου, με μια ολιστική προσέγγιση που θέλει το ίδιο το άτομο εκφραστή των επιθυμιών του. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί μια σειρά από συνεργασίες, συμπράξεις, όπου εργαζόμαστε όχι μόνο με το άτομο αλλά και με όλες τις πτυχές της ζωής του. Συνεργαζόμαστε με την κοινότητα ώστε να δημιουργηθούν κοινωνικά δίκτυα που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση του ατόμου(εκπαιδευτικά πλαίσια, αγορά εργασίας, εργοδότες κλπ). Σε αυτή την ενεργή διαδικασία θεωρούμε ως βασικό πυλώνα την οικογένεια του ατόμου. Εργαζόμενοι με την οικογένεια επιτυγχάνουμε, έγκαιρη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη παρέμβαση ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε τους κοινωνικούς αγωγούς (κεντρική διοίκηση, ΕΕ) που θα βοηθήσουν το άτομο από την πρώτη στιγμή της ζωής του και για όσο αυτό χρειαστεί (πρώιμη παρέμβαση).  

Δείτε επίσης...