ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Στην θέση της παλαιάς μονοκατοικίας στο Χαλάνδρι έχει ανεγερθεί μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύγχρονο διώροφο κτίριο το οποίο φιλοξενεί τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).

Τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ
ορίζονται ως τα ακόλουθα:

 Αξιοπρέπεια

 Αυτοκαθορισμός

 Ελευθερία

 Ισότητα

 Κοινωνική Δικαιοσύνη

Ο θεσμός της διαβίωσης των ατόμων με Ν.Υ. ή/και πολλαπλές αναπηρίες σε κατοικίες βασίζεται: α) στο πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να διαβιώνει στο μέτρο του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και β) στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με Ν.Υ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της λειτουργίας της με τις σύγχρονες προκλήσεις και την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσα από την οργάνωση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου Οικοτροφείου-Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στην περιοχή του Χαλανδρίου στην Αττική. Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ φιλοδοξεί μέσω της προτεινόμενης παρέμβασης να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με βαριά και μέση νοητική υστέρηση να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα οικογενειακό, προστατευόμενο, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον.

Το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λειτουργία Οικοτροφείου – Σ.Υ.Δ 6 ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής», εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το Έργο υλοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε για 3 χρόνια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ