ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.Η.Φ.)

Κ.Δ.Η.Φ. Άνοιξης

Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ατόμων-παιδιών με νοητική υστέρηση ή και αυτισμό το οποίο εξειδικεύεται μέσα από τις βασικές δράσεις του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Άνοιξης, δυναμικότητας τριάντα (30) ατόμων με προοπτική αύξησής της. Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΑ) εντάσσονται για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας τριάντα (30) άτομα με νοητική υστέρηση ή και αυτισμό για έξι (6) χρόνια.

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ παρέχει στους 30 ωφελούμενους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Τη μεταφορά τους από και προς το Κέντρο Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας, με λεωφορεία, ειδικά διαμορφωμένα στις ανάγκες των ωφελούμενων.

 Τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα τους.

 Την παροχή ελαφρού γεύματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει απαραιτήτως φρούτα εποχής.

 Την εκπαίδευση στη διαχείριση των προσωπικών τους αναγκών σε θέματα υγιεινής και αυτοεξυπηρέτησής τους.

 Την εργοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσουν και αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους διάφορους τομείς της ζωής. 
Σε ατομικό, μέσω των εξατομικευμένων δραστηριοτήτων, για να ενισχύσουν τη λειτουργικότητά τους και να ασκηθούν σε γνωστικές λειτουργίες.
Σε ομαδικό, στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ όπως 
χειροτεχνίας, Η/Υ, οικιακής οικονομίας, κηποτεχνίας και θερμοκηπίου κλπ.

 Ειδικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής, για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.

 Ιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση.

 Ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους.

 Κοινωνική υποστήριξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο με:
– Προγράμματα εξόδου και κοινωνικοποίησης (καφετέρια, μουσεία, εκθέσεις κτλ)
– Συμμετοχή όσων επιθυμούν στη Θεατρική ομάδα και στη χορωδία της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ
– Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές
– Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα της πόλης
– Ανταλλαγή επισκέψεων σε παρεμφερείς φορείς της κοινότητας στο πλαίσιο των δράσεωνδικτύωσης
– Συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα όπως οι Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου για ΑμεΑ
– Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, επαφή με μαθητές,σπουδαστές και φοιτητές μέσα από τις επισκέψεις και την πρακτική άσκηση αυτών στον χώρο του.
– Συμμετοχή σε κατασκηνώσεις που οργανώνει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Παράλληλα λειτουργούν και παρέχονται για κάθε εξυπηρετούμενο όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και ιδιαίτερα:

 Ιατρική παρακολούθηση
 Ψυχολογική υποστήριξη
 Κοινωνική υποστήριξη
 Φυσιοθεραπευτική υποστήριξη
 Γυμναστική
 Θέατρο
 Μουσική
 Χορωδία
 Έξοδοι, εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία και σε παρεμφερείς φορείς στο πλαίσιο της δικτύωσης κ.λ.π.

Κ.Δ.Η.Φ. Χαλανδρίου

Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ατόμων-παιδιών με νοητική υστέρηση ή και αυτισμό το οποίο εξειδικεύεται μέσα από τις βασικές δράσεις του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Χαλανδρίου, δυναμικότητας είκοσι (20) ατόμων με προοπτική αύξησής της. Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΑ) εντάσσονται για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας είκοσι (20) άτομα με νοητική υστέρηση ή και αυτισμό για έξι (6) χρόνια.

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ παρέχει στους 20 ωφελούμενους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Τη μεταφορά τους από και προς το Κέντρο Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας, με λεωφορεία, ειδικά διαμορφωμένα στις ανάγκες των ωφελούμενων, τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα τους
• Την παροχή ελαφρού γεύματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει απαραιτήτως φρούτα εποχής
• Την εκπαίδευση στη διαχείριση των προσωπικών τους αναγκών σε θέματα υγιεινής καιαυτοεξυπηρέτησής τους
• Την εργοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσουν και αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους διάφορους τομείς της ζωής.
Σε ατομικό, μέσω των εξατομικευμένων 
δραστηριοτήτων, για να ενισχύσουν τη λειτουργικότητά τους και να ασκηθούν σε γνωστικές λειτουργίες.
Σε ομαδικό, στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ όπως 
χειροτεχνίας, Η/Υ, οικιακής οικονομίας, κηποτεχνίας και θερμοκηπίου κλπ.
• Ειδικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής, για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης
• Ιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση
• Ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους
 Κοινωνική υποστήριξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο με:
– Προγράμματα εξόδου και κοινωνικοποίησης (καφετέρια, μουσεία, εκθέσεις κτλ)
– Συμμετοχή όσων επιθυμούν στη Θεατρική ομάδα και στη χορωδία της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ
– Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές
– Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα της πόλης
– Ανταλλαγή επισκέψεων σε παρεμφερείς φορείς της κοινότητας στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης
– Συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα όπως οι Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου για ΑμεΑ
– Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, επαφή με μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσα από τις επισκέψεις και την πρακτική άσκηση αυτών στον χώρο του
– Συμμετοχή σε κατασκηνώσεις που οργανώνει η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

Παράλληλα λειτουργούν και παρέχονται για κάθε εξυπηρετούμενο όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και ιδιαίτερα:

 Ιατρική παρακολούθηση
 Ψυχολογική υποστήριξη
 Κοινωνική υποστήριξη
 Φυσιοθεραπευτική υποστήριξη
 Γυμναστική
 Θέατρο
 Μουσική
 Χορωδία
 Έξοδοι, εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία και σε παρεμφερείς φορείς στο πλαίσιο της δικτύωσης κ.λ.π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ