ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τριών (3) θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής), της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων. Η…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών με Νοητική Υστέρηση και συνοδές  αναπηρίες (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.- Ν.Υ.), είναι φιλανθρωπικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε  το 1960. Διαθέτει τρεις μονάδες…

Continue Reading ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Πίνακας ωφελούμενων (οριστικά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη : «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών…

Continue Reading ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δύο (2) θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής), της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων Η…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), σε συνέχεια της από 23-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στο ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Άνοιξης για…

Continue Reading «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων…

Continue Reading «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τριών (3) θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής), της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων Η…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΞΜΕΝΩΝ Σ.Υ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Δύο (2) θέσεων ωφελούμενων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων Η…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΞΜΕΝΩΝ Σ.Υ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι…

Continue Reading ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ