ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για το ΚΔΗΦ Άνοιξης της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003492, στο πλαίσιο της…

Continue Reading ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για το ΚΔΗΦ Άνοιξης της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 109/01-07-2024 της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για τη 2η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων με ΑΠ 109/01-07-2024 που αφορά τη πράξη «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής…

Continue Reading Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 109/01-07-2024 της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού  Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως…

Continue Reading 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τo ΚΔΗΦ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003492, στο πλαίσιο της…

Continue Reading ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τo ΚΔΗΦ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 46/19-03-2024 της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για τη 1η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων με ΑΠ 46/19-03-2024 που αφορά τη πράξη «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής…

Continue Reading Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 46/19-03-2024 της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003491, στο πλαίσιο της…

Continue Reading ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», λειτουργώντας ως…

Continue Reading 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ στην Άνοιξη Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 42/11-03-2024

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για την 2η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων με ΑΠ 42/11-03-2024 που αφορά τη πράξη  «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ…

Continue Reading Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 42/11-03-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Μιας (1) θέσης στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Χαλάνδρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tης Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων για κάλυψη μίας (1) θέσης  στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής, Η Πανελλήνια…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Μιας (1) θέσης στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Χαλάνδρι.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος…

Continue Reading 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ