ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003491, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης με ΑΠ 42/11.03.2024, ανακοινώνει τον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα κατάταξης ωφελούμενων:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

45/14.03.2024

78

 

Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι θα ενταχθούν στη δομή ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ , από τη Παρασκευή 22.03.2024.