ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Μιας (1) θέσης στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Χαλάνδρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tης Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων για κάλυψη μίας (1) θέσης  στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής,

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας ατόμων με αναπηρία, λειτουργεί 1 Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας 6 ατόμων και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με νοητική υστέρηση να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης μιας (1) θέσης , συνοδευόμενων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με έδρα, επί της οδού Λεωφ. Πεντέλης 92, Τ.Κ. 152 34 στο Χαλάνδρι Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά καθώς και την επισυναπτόμενη αίτηση απο την Τρίτη 12/3/2024 έως και την Παρασκευή 22/3/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση infopegkap@gmail.com.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

                                                                                                                             1) Αίτηση ένταξης στη ΣΥΔ υποδοχής από τον γονέα ή τον κηδεμόνα.
                                                                                                                             2) Απόφαση προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ή
                                                                                                                                 την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία λειτουργούσε προ της συστάσεις των ΚΕΠΑ, και η απόφαση βρίσκεται εν ισχύ.
                                                                                                                             3) Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας  από Κοινωνικούς Λειτουργούς Δημοσίου Νοσοκομείου ή
                                                                                                                                  του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όπου υπάρχει.
                                                                                                                             4) Αναλυτική ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση από τον ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.
                                                                                                                             5) Βεβαίωση για τον δείκτη νοημοσύνης εφάπαξ όπου προβλέπεται, από ψυχολόγο δημοσίου ή
                                                                                                                                  ιδιωτικού φορέα όπου δεν υπάρχει δημόσιος στην περιοχή όπου κατοικεί ο ασθενής
                                                                                                                                  και σε έλλειψη δομής τοπικά από αντίστοιχη δομή στην ευρύτερη περιφέρεια, όπου υπάρχει.
                                                                                                                             6) Απόφαση Δικαστικής Συμπαράστασης.
                                                                                                                             7) ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΔ