Ευχαριστίες προς το Electra Palace Athens

Ευχαριστίες προς το Electra Palace Athens

  • Post author:
  • Post category:Νέα

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη διεύθυνση του Electra Palace Athens για την ευγενική προσφορά 45 καθισμάτων τα οποία μας ήταν απαραίτητα ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα στη δομή μας στην Άνοιξη για τη χριστουγεννιάτικη μας γιορτή.
Με αυτόν τον τρόπο απόλαυσαν τις χριστουγεννιάτικες χορωδίες τα 300 άτομα που μας επισκέφθηκαν.

Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την ευαισθησία που έχετε να βοηθάτε φιλανθρωπικούς φορείς που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμων ΑΜΕΑ.