ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEISURE SKILLS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEISURE SKILLS

 

Η Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος L.E.I.SURE SKILLS sociaL inclusion for mEntal dIsability and leiSURE SKILLS, Κοινωνική Ένταξη για τη Νοητική Υστέρηση Και Διαχείριση Ελευθέρου Χρόνου, με κωδικό έργου 2020-1-EL01- KA204-079049, στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Βασικής Δραστηριότητας 2 του προγράμματος Erasmus+, σας προσκαλεί στις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στην έδρα μας, στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Πεντέλης 92, στις 11:30, με σκοπό την ενημέρωση για το έργο και τις δυνατότητες ένταξης εκπαιδευτικών εργαλείων διαχείρισης ελεύθερου χρόνου στο καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες. Η συμμετοχή σας και οι παρατηρήσεις σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν αφορμή για την περεταίρω ανάπτυξη, σε όλους τους φορείς παρόμοιων προγραμμάτων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 30-06-2023