«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, σε συνέχεια της από 14/02/2023 με Αρ. Πρωτ. 36, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρατείνει για 15 μέρες την
υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Εργοθεραπευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου,
Μερικής απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΔΗΦ

42_21-02-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ