ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  • Post author:
  • Post category:Νέα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ
Μίας (1) θέσης προσωπικού στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων.
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας ατόμων με αναπηρία υλοποιεί 1 Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας 6 ατόμων, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το Έργο υποστηρίχθηκε για 3 χρόνια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007- 2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Νοσηλευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται σε ισχύ και αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pegkap.gr έως 21 Φεβρουαρίου 2023.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, έως 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κορίνα Παρδάλη στα τηλ.: 2106814125, e-mail: infopegkap@gmail.com, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-13:30.

37_14-02-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΥΔ