«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

  • Post author:
  • Post category:Νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
(ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, προκηρύσσει την πλήρωση των
ακόλουθων θέσεων:
Α. – μίας θέσης (1) Εργοθεραπευτή/τριας, με σχέση Εργασίας Αορίστου Χρόνου,
Μερικής απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Σπουδών
4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με
απόφασή του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών
Νοητικά Υστερούντων, ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.
Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται σε ισχύ και αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
www.pegkap.gr έως 21 Φεβρουαρίου 2023.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, έως 21
Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι.

36_14-02-2023_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΔΗΦ