ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας ατόμων με αναπηρία υλοποιεί 1 Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας 6 ατόμων, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το Έργο υποστηρίχθηκε για 3 χρόνια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
άτομα με νοητική υστέρηση (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης μίας (1) θέσης ωφελούμενου, συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με έδρα, επί της οδού Λεωφ. Πεντέλης 92, Τ.Κ. 152 34 στο Χαλάνδρι Αττικής.
Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή υπηρεσιών διαμονής και ημερήσιας φροντίδας σε έξι (6) ωφελούμενους (μεταξύ αυτών και οι θέσεις που προκηρύσσονται), οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω:
• Τη διαμονή και τη διατροφή
• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
• Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά όλο το 24ωρο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2022 21-7-2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΔ

ΥΔ Σ.Υ.Δ.