Ημερίδα με θέμα “Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου Ατόμων με Νοητικές & Αναπτυξιακές Δυσκολίες”

Στο πλαίσιο του προγράμματος Leisure Skills Project του Erasmus+ και σε συνεργασία με την ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ και το Center of Social Innovation, το Ινστιτούτο Επιστήμης Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ) του Μητροπολιτικού Κολλεγίουδιοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

«Διαχείριση ελεύθερου χρόνου ατόμων με νοητικές & αναπτυξιακές δυσκολίες».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom), την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, 10:00-13:30, με ομιλητές επιστημονικούς συνεργάτες της ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ, οι οποίοι θα αναπτύξουν σχετικές θεματικές.

Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουν οι εισηγητές κ.κ.: 

 • Έλενα Γλυκύ, Εργοθεραπεύτρια, M.Ed, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Τμήματος Εργοθεραπείας Μητροπολιτικό Κολλέγιο (Μαρούσι)
 • Ξένια Καΐρη, Σχολικός Ψυχολόγος BSc, MA ,MSc Professional Educational Psychology, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΔΗΦ Άνοιξης, ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ
 • Γλυκερία Καλαμάτα, MSc Gender Studies, ΜΑ Adult Learning, Project Manager & Researcher CSI
 • Γιάννης Μπούχτης, ΜΒΑ, LLB, Head of Projects, ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ
 • Ελένη Ντάκου, Εργοθεραπεύτρια- Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου & Αποκατάστασης (ΙΝΕΑΑΠ) Μητροπολιτικού Κολλεγίου
 • Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, Εργοθεραπευτής- Ψυχολόγος Κοσμήτορας Σχολής Υγείας Μητροπολιτικού Κολλεγίου -Συντονιστής ΙΝΕΕΑΠ
 • Eυαγγελία Παπαδιώτη, Msc Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών & Εφήβων, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΔΗΦ Χαλανδρίου, ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Τον συντονισμό της συζήτησης έχουν αναλάβει η κα Καΐρη και ο κ. Σιαπέρας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Ημερίδα απευθύνεται σε

 • φοιτητές και απόφοιτους προγραμμάτων σπουδών Εργοθεραπείας,
 • ενήλικες πολίτες με νοητική αναπηρία,
 • διεπιστημονικές ομάδες,
 • εκπαιδευτές γονείς και φροντιστές,
 • καθώς και σε κάθε επαγγελματία υγείας με ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα.

Στόχος της Ημερίδας:

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου ατόμων με νοητικές και γενικά αναπτυξιακές δυσκολίες. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί, σε διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, έχουν καταδείξει ότι δεν υπάρχει κατάλληλο υλικό και υποστήριξη όσον αφορά τις δεξιότητες ελεύθερου χρόνου για ΑμεΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η λειτουργική τους ένταξη στην κοινότητα, να μειώνονται σημαντικά η λειτουργικότητα των ατόμων με αναπηρία καθώς μεγαλώνουν, να επηρεάζεται αρνητικά η συναισθηματική τους κατάσταση και να χρειάζονται αυξημένη βοήθεια και υποστήριξη.
Επιπλέον, η απουσία υποστήριξης όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο, όπως επίσης και η στέρηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σε άτομα με δυσκολίες/αναπηρίες μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς. Σε πειραματικό -προς το παρόν- στάδιο, έχει καταρτιστεί ένα toolkit (ΙΟ1), βασισμένο σε εκπαιδευτικά εργαλεία (ΙΟ4) μέσα από το οποίο εκπαιδευτές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες αλλά και γονείς έχουν πρόσβαση σε διαδραστικό και υποστηρικτικό υλικό. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό υλικό το οποίο θα βοηθά άτομα ΑΜεΑ να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο που τους οδηγεί στην απομάκρυνσή τους από την κοινωνία.

Πληροφορίες:
κα Παναγιώτα Ντεβέ, 210-6216586

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής.
Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Αναλυτικό πρόγραμμα Ημερίδας

Λίγα λόγια για τους συνεργάτες φορείς της Ημερίδας:

Το ΙΝΕΕΑΠ αποτελεί πρωτοβουλία του Τμήματος Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου και της Αποκατάστασης και, τελικά, να προάγει τη γνώση και την εμπειρία όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευημερίας των ατόμων.
Η ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ είναι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων η οποία ιδρύθηκε το 1960, από Γονείς και Κηδεμόνες ατόμων Νοητικά Υστερούντων και λειτουργεί ως Φιλανθρωπικός Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
To Center of Social Innovation είναι ένα διεθνές Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο να καλύψει κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ: Facebook Instagram LinkedIn

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Facebook

CSI Center of Social Innovation : Facebook

Το παρόν άρθρο αποτελεί προώθηση του πρωτότυπου από: Μητροπολιτικό Κολλέγιο