ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Πίνακας ωφελούμενων (οριστικά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων»

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, της πρόσκλησης από 1-9-2021/ 161, από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός οριστικός πίνακας  ωφελούμενων των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή και:

                Ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων:

                               Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ωφελούμενων

                                                      ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

α/α Αρ. Πρωτοκόλλου Μόρια
1. 204/6-10-2021 45