ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
Του υποέργου με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων»

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 211 -23/10/2019 38
2 225- 29/10/2019 37
3 220-29/10/2019 34
4 224-29/10/2019 33
5 227-29/10/2019 32
6 226-29/10/2019 31
7 228-29/10/2019 31
8 217-25/10/2019 30
9         222-29/10/2019 29
10 216-25/10/2019 20