«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

 

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), σε συνέχεια της από 05-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και την τροποποίηση αυτής στις 11-12-2018 στο υποέργο με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002213» και έχοντας υπόψη: Την αριθμ.41/24-01-2019 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας/αξιολόγησης Υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Χαλανδρίου, ανακοινώνει ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών αυτών, διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων και μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, εγκρίθηκε για πρόσληψη η αίτηση με Αρ. Πρωτ. 215/28-12-2018 για την θέση του/της ψυχολόγου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ

 

α/α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. Μόρια
1. Χαϊδεμενάκη Λουκία 201/10-12-2018 42
2. Ασμάνογλου Ζωή 202/11-12-2018 33
3. Σκούρα Γλυκερία 204/12-12-2018 32
4. Παπαδιώτη Ευαγγελία 215/28-12-2018 45
5. Βόνγκλη Μαγδαληνή 216/28-12-2018 40
6. Καρεμφυλάκη Χρυσούλα 01/02-01-2019 36
7. Ανδρεοπούλου Ευσταθία- Παρασκευή 04/07-01-2019 31
8. Χατζηγιαννάκη Γεωργία 05/04-01-2019 41
9. Σαμορέλη Αγγελική 08/04-01-2019 34
10. Κουκιαΐνη Μαρία 09/05-01-2019 40
11. Βεκρή Μαρίνα 10/06-01-2019 43
12. Πινακούλα Μαρία 11/07-01-2019 40
13. Σωτηριάδου Άννα 12/07-01-2019 42
14. Σαριγκουλέ Λεμονιά 13/07-01-2019 42
15. Liebert Άννα 14/07-01-2019 30
16. Ανεμογιάννη Ελένη 15/08-01-2019 42
17. Κατσιφαράκη Μαρία 16/08-01-2019 33
18. Βασταρούχα Βασιλική 17/09-01-2019 40
19. Γιαννιού Μαρία- Ελένη 18/10-01-2019 37

 

Σημείωση: Εκτός προθεσμίας, αφού είχαν ολοκληρωθεί οι συνεντεύξεις και είχε καλυφθεί η θέση, ήρθαν ακόμα δύο αιτήσεις οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν.

  1. Βογιατζή Άρτεμις 22/13-1-2019
  2. Γερακίνη Ελένη- Μαρία 26/15-01-2019

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση