ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Post author:
  • Post category:Νέα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Χαλάνδρι Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002213 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει σε ανοικτή ισχύ την πλήρωση θέσης προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΚΔΗΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ