ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η Επιτροπή εξέτασης/αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003491, στο πλαίσιο της…

Continue Reading ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 19/05-02-2024

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν για τη 1η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων με ΑΠ 19/05-02-2024 που αφορά τη πράξη  «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο…

Continue Reading Μοριοδότηση και προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με ΑΠ 19/05-02-2024

Ζήτηση ειδικού παιδαγωγού για ΚΔΗΦ Χαλανδρίου

Ζητείται ειδικός παιδαγωγός  για την κάλυψη των αναγκών μας στο ΚΔΗΦ Χαλανδρίου. Παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε τo βιογραφικό σας στο info@pegkap.gr

Continue Reading Ζήτηση ειδικού παιδαγωγού για ΚΔΗΦ Χαλανδρίου

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», λειτουργώντας ως…

Continue Reading 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο Χαλάνδρι Αττικής της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας…

Continue Reading «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Ευχαριστίες προς το Electra Palace Athens

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη διεύθυνση του Electra Palace Athens για την ευγενική προσφορά 45 καθισμάτων τα οποία μας ήταν απαραίτητα ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα στη δομή μας στην…

Continue Reading Ευχαριστίες προς το Electra Palace Athens

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 2/12/2023 πραγματοποιήθηκε στη δομή μας στην Άνοιξη Αττικής το Χριστουγεννιάτικο bazaar μας που συνδιοργανώσαμε με τον σύλλογο φίλων ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ «Άνοιξη ζωής» και το Ροταριανό όμιλο «Διόνυσος» μαζί με…

Continue Reading ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠΝΥ) , στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας…

Continue Reading ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ