Πίνακας δυνητικών ωφελουμένων (προσωρινά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ