ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

 • Post author:
 • Post category:Νέα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ COVID-19 /ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, η Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ. σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Ημερίδα που διοργανώνει την Πέμπτη 03.12.2020 και ώρα 10:00-13:00, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, με τίτλο «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ COVID-19/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
Στην Ημερίδα θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

 1. Covid-19 &Ψυχική Υγεία:
  ➢ Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία.
  ➢ Παρουσίαση προγράμματος φορέων που άπτονται του παραπάνω αντικειμένου.
 2. Δομές ΑΜΕΑ και προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα:
  ➢ Παρουσίαση προγράμματος όμορων φορέων και ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ (ΚΔΗΦ, ΣΥΔ, ΚΑΠΗ-ΑΜΕΑ, ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, δυνατότητα υλοποίησης
  προγραμμάτων στα πλαίσια του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ).
  ➢ Αναπροσαρμογή προσωπικού και τρόπου λειτουργίας των δομών.
  ➢ Ενημέρωση για τα προγράμματα της Τρίτης Ηλικίας, καθώς και των ατόμων που παρουσιάζουν συμπτώματα Άνοιας / Alzheimer.
 3. Διαπιστώσεις / προτάσεις / μέτρα αντιμετώπισης, των επιπτώσεων της πανδημίας στην Ψυχική Υγεία και την Νοητική Αναπηρία, από τις δημόσιες / δημοτικές αρχές. Θα είχε ιδιαίτερη αξία η συμμετοχή σας σε αυτήν την ημερίδα παρουσιάζοντας τα επιστημονικά συμπεράσματα αλλά και τις προτάσεις σας. Θα αποσταλούν οι σχετικοί σύνδεσμοι για την εισαγωγή και σύνδεσή σας στην πλατφόρμα.
  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00 (Τηλ.: 2106814125 – Κορίνα Παρδάλη, Κοινωνική Λειτουργός).