Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), σε συνέχεια της από 21-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΞΗΣ στο υποέργο με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236» και έχοντας υπόψη: Την αριθμ.32/27-09-2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας/αξιολόγησης Υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΆΝΟΙΞΗΣ, ανακοινώνει ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών αυτών, διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων και μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, εγκρίθηκε για πρόσληψη η αίτηση με Αρ. Πρωτ. 156/24/9/2018 για την θέση του/της εργοθεραπευτή/τριας.


Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση θέσης προσωπικού.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ -ΤΡΙΑΣ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ


«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), σε συνέχεια της από 07-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων των ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΞΗΣ και ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στα υποέργα με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής και Χαλάνδρι Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236 και 5002213» και έχοντας υπόψη: Την αριθμ.31/17-09-2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΞΗΣ και ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ανακοινώνει ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών αυτών, διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων και μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, εγκρίθηκε για πρόσληψη η αίτηση με Αρ. Πρωτ. 151/13/9/2018 για την θέση του/της δραματοθεραπευτή/τριας.


Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), σε συνέχεια της από 03-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΞΗΣ στο υποέργο με τίτλο : «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236» και έχοντας υπόψη: Την αριθμ.30/11-09-2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση θέσεων του ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΞΗΣ, ανακοινώνει ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών αυτών, διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων και μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων, εγκρίθηκε για πρόσληψη η αίτηση με Αρ. Πρωτ. 144/7/9/2018 για την θέση του/της κοινωνικού/ής λειτουργού.


 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) , στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Άνοιξη Αττικής και Χαλάνδρι Αττικής  της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236 και 5002213, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση θέσης προσωπικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ- ΤΡΙΑΣ ΚΔΗΦ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ


 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Άνοιξη Αττικής) της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων», με κωδικό MIS 5002236, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση θέσης προσωπικού.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΗΦ ΑΝΟΙΞΗΣ


Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ σας προσκαλεί στην γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στην Μονάδα της Άνοιξης, στις 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00, για να γιορτάσουμε και να υποδεχτούμε όλοι μαζί το καλοκαίρι που έρχεται.

Σας περιμένουμε!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ